Länkar till organisationer

Havs- och vattenmyndigheten www.havochvatten.se
Kustbevakningen www.kustbevakningen.se
Sjöfartsverket www.sjofartsverket.se
Sjöräddningssällskapet www.ssrs.se